På naturlig vis

Det er mange grunner til at vi har valgt å aktivt drive gården videre. Den viktigste er at vi trives med det og vi tror vi bidrar med noe positivt innad og utover den nærmeste familien og samfunnet. Driftsformen er ekstensiv, hvor dyra lever et liv veldig tett på det naturlige liv, og gress er hovednæring året rundt. Helt enkelt betyr dette at dyra våre lever samlet i flokken sin ute på beite så mye av året som mulig. Beitebruk bidrar til å holde landskapet åpent og produktivt. Beitedyra bidrar med gjødsel og jordbearbeiding, som gir gode og robuste beiteplanter. Riktig sammensetning at planter i beite er viktig for å sikre god næring til dyra samtidig som uønska vekster holdes borte. Gode permanente beiter har gode miljøeffekter som økt karbonbinding og et flott kulturlandskap.

Driftshjulet følger sesongene med kalving og lamming om våren. Vi sørger alltid for at ku/kalv eller søye/lam får et opphold i “barselavdelingen”. Vi har en lang beiteperiode som varer til langt utover høsten. Når tiden er inne, vennes kalver og lam fra mødrene sine. Dette er nødvendig for å gi kyr og søyer god tid til å forberede seg til neste kalving/lamming. Kalvene settes inn og vi bruker hele vinteren til å sosialisere dem med kos og litt oppdragelse.