Highland Cattle for salg

NOR 66959 MURDOCK BUIDHE AV MELING *SOLGT*

Født 13.03.2017

Pris: fra 25 000 kr + mva

Det er med tungt hjertet at vi legger ut oksen for salg. Det ligger mye arbeid bak å få til gode avlsdyr og spesielt fra semin. Dette er en flott rolig okse som lett lar seg håndtere.

Han er klar for å flytte til ny flokk månedsskifte juni-juli 2021.

Stamtavla viser at Murdock kommer fra flere generasjoner med bruk av skotsk semin, og jeg vil anta at det ikke er så mange som har felles slektskap med oksen.

Nå har vi hatt ham i 3 sesonger og dessverre blir slektskapet for nært og vi ser oss nødt til å skifte avlsokse. Murdock har mange gode år igjen som avlsokse.