Tre-seks Meling er gårdsnummer 3 og bruksnummer 6 i Stavanger kommune. Gården er en liten driftsenhet på Austre Åmøy med ammeku og sau. Kuflokken består av 12 avlsdyr og tilhørende ungdyr av rasen Skotsk Highland Cattle/Høylandsfe. Saueflokken består av 20 vinterfôra sau, hovedsakelig av rasen Suffolk.

Produksjonen er beitebasert med svært liten bruk av kraftfôr. Klima og beliggenhet gjør at vi har noen av de beste og mest produktive beitene, med gode vekstforhold og lang beiteperiode. Utenom beitesesong blir dyra fôret med vårt egenproduserte grovfôr.

Beiteevnen til Highland Cattle er fantastisk og det gir unike kjøttkvaliteter som er verdenskjente. Den varierte dietten til disse dyra påvirker kjøttets sammensetning og kvalitet. Kjøttet har i tillegg til en unik smak, lavt fettinnhold og mer proteiner.

Både storfe og småfe går fritt ute så mye av året som mulig, og gjennom vinteren har de friheten til å ta seg en tur ut om været tillater det. De er flokkdyr som trives best i flokken sin og gjøre ting sammen.

Høsten er slaktetid for både lam og ungdyr. Lam slaktes til ordinær tid tidlig om høsten, og storfe slaktes i november. Kjøtt fra ung okse blir tilbudt i direktesalg til kunder, kjøttesker eller kun kjøttdeig.