Highland Cattle har såkalt lukket stambok, det vil si at vi kan ikke krysse oss frem til renrasa dyr. For å kunne kalle seg Skotsk Highland Cattle må vi kunne følge slektslinja, uavbrutt, tilbake til opprettelsen av Herd Book i 1885.

Flokken opprettholdes ved å avle på stambokførte dyr. Vi holder en «lukket» flokk, det vil si at vi ikke kjøper inn livdyr, men avler frem våre egne avlsdyr. For å unngå innavl og for å drive avlen fremover, inseminerer vi våre kyr med importert sæd fra Skotske okser.

Kyrne våre lever lenge og er produktive i mange. Ungdyr blir rekruttert inn i egen avlsflokk, selges visere som avlsdyr eller slaktes for kjøttproduksjon.

Ambisjoner med avlsarbeidet er å bevare de gode egenskapene som Highland Cattle har, samtidig som vi forbedrer vekstpotensialet og kjøttkvaliteten.

Semin fra denne flotte skotske oksen er brukt på noen av kyrne.

77015 Angus mor of Glengoyne