Hele flokken, små og store, er på beite store deler av året. Storfe og småfe er beitedyr som utnytter gras-arealene som ikke kan brukes til annen matproduksjon.
I tillegg skaper de det flotteste kulturlandskapet.

Våre produksjonsmål

Mål med driften er produsere kjøtt fra lam og storfe, hvor hoveddietten er gras gjennom vinterfôr og beite. Såkalt #grasfôrakjøtt

Visjoner

Inspirert av tankene rundt et bærekraftig landbruk ønsker vi å produsere kjøtt med minst mulig bruk av ytre innsatsfaktorer. #bærekraftigmatproduksjon