beef&lamb

Avlsarbeid

Renraseavl eller krysningsavl…? Dette er det store spørsmålet!

Highland Cattle har såkalt lukket stambok, det vil si at vi kan ikke krysse oss frem til renrasa dyr. For å kunne kalle seg Skotsk Highland Cattle må vi kunne følge slektslinja uavbrutt tilbake til opprettelsen av Herd Book i 1885.

For å kunne opprettholde flokken med renrasa dyr er vi nødt til å drive avl på stambokførte dyr. Vi kjøper ikke inn livdyr, og derfor inseminerer vi våre kyr med importert sæd fra Skotske okser. Siden kyrne våre lever lenge og er produktive i mange år trenger vi ikke så mange nye avlsdyr hvert år. Livdyrmarkedet er heller ikke spesielt godt for tiden, så det store spørsmålet er om vi skal bruke deler av flokken vår til krysningsavl…

Skal vi krysse inn andre raser er det for å produsere slaktedyr og ikke avlsdyr, og målet her er å få et avkom som vokser noe raskere og har større slakteutbytte…, samtidig som vi ønsker å beholde den gode kjøttkvaliteten. Highland Cattle er en liten rase så vi må velge okser som har lav fødselsvekt og lite fødselsvansker.

77015 Angus mor of Glengoyne

I tillegg til å bruke semin fra denne flotte skotske oksen skal vi gi det et forsøk å benytte oss av semin fra en Aberdeen Angus okse og en Herford okse. Vi velger ut i fra fødselsindeks og lette kalvinger.

Så nå er bestilling sendt og vi forbereder neste års kalving før årets kalver er født… 🙂