3/6 Meling

– naturligvis

Velkommen

Skotsk Høylandsfe

Kyrne våre er av den spesielle og gamle rasen fra Skottland.

Sauene

De er ikke mange her hos oss, men de er unike med stort mangfold.

Livet på landet

Livet på 3/6 Meling har endret seg en del siden min olderfar, Henrik Kristinius Olsen Meling, melket kyr ute på beite